top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

BOOTCAMP

 1. Deelname aan een training van Active Outdoorsports geschiedt geheel op eigen risico. Active Outdoorsports en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Instructies van de trainer worden door de sporter voor en onder eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd. Ook is Active Outdoorsports niet aansprakelijk voor de schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Active Outdoorsports georganiseerde activiteiten.

 2. Deelnemers aan een training van Active Outdoorsports dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen.

 3. Active Outdoorsports behoudt het recht bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, sneeuw, ijzel of extreme hitte een training te annuleren.

 4. Op algemeen erkende feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden.

 5. Met een onbeperkt abonnement bij Active Outdoorsports mag je onbeperkt meedoen aan alle trainingen. Met een 1x per week training mag je één training naar keuze volgen. De week is van zondag tot en met zaterdag.

 6. Wij incasseren het abonnement (of een deel) in de laatste week van elke maand. Je betaalt je abonnement altijd vooruit.

 7. Het maandabonnement is per maand opzegbaar. Houdt rekening met een opzegtermijn van één maand.

 8. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Active Outdoorsports bewaard zullen worden. Active Outdoorsports verklaart hierbij de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

 9. Je verklaart met ingang van heden geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Active Outdoorsports.

 10. Foto's gemaakt tijdens lessen kunnen gebruikt worden voor promotie van onze activiteiten. Uiteraard kun je aangeven indien dit niet gewenst is.

PERSONAL TRAINING

 1. Voorafgaand aan de eerste training zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek krijgt de trainer inzicht in uw doelen, fysieke conditie en eventueel aanwezige lichamelijke klachten. Dit intakeformulier dient voor de eerste training volledig ingevuld en ondertekend te zijn. Tevens verklaart U akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Active Outdoorsports.

 2. De trainer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Regelmatig zal door de trainer metingen worden uitgevoerd om de vorderingen te kunnen bepalen. Aan deze metingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 3. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Active Outdoorsports en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een training. Instructies van de trainer worden door de sporter voor en onder eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd.

 4. Een training dient minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Bij onaangekondigd wegblijven zal de training in rekening worden gebracht. Wanneer de sporter te laat komt, zal de training worden ingekort tot de afgesproken tijd.

 5. Vakanties van de trainer worden ruim van te voren bekend gemaakt.

 6. Op algemeen erkende feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden.

 7. Trainingen worden maandelijks in rekening gebracht. Het factuurbedrag dient in zijn geheel binnen 10 (werk)dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Op alle overeenkomsten tussen Active Outdoorsports en diens trainers en de sporter is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten gesloten tussen de trainer en de sporter, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de Rechter bevoegd in de vestigingsplaats van de trainer.

Voor vragen aarzel niet contact op te nemen middels het contactformulier.

PRIVACYVERKLARING

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Active Outdoorsports verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • voor- en achternaam;

 • adresgegevens;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • IBAN-rekeningnummer;

 • eventuele intake en/of gezondheidsverklaring;

 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie.

 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@activeoutdoorsports.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

 

WAAROM HEBBEN WIJ DEZE GEGEVENS NODIG

Active Outdoorsports verwerkt jouw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 

 • het afhandelen van jouw betaling;

 • verzenden van onze nieuwsbrief;

 • je te kunnen bellen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • je te adviseren over deelname aan de trainingen.

 

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS

Active Outdoorsports zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN

Active Outdoorsports verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

WEBSITEBEZOEK

Active Outdoorsports maakt gebruik van het Wix.com platform. Jouw data kan ook bij Wix.com opgeslagen worden. Zij maken uiteraard gebruik van beveiligde servers en firewalls. Active Outdoorsports is echter niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventueel misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

 

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@activeoutdoorsports.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Active Outdoorsports zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op jouw verzoek schriftelijk reageren.

BEVEILIGING

Active Outdoorsports neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij bieden het gebruik van een veilige server en Secure Socket Layers (SSL) versleutelingstechnologie aan om jouw informatie te beschermen. Gezien de elektronische aard van het internet aanvaard je echter door gebruik van deze website de inherente risico's, inclusief maar niet beperkt tot het veiligheidsrisico van onderschepping, ongeoorloofde toegang, de risico's van corruptie en de risico's op virussen of andere schadelijke middelen. Wij zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activeoutdoorsports.nl.

 

UPDATES

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als wij in het beleid omvangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een bericht op onze website plaatsen samen met het bijgewerkte privacybeleid.

 

AFMELDEN / WIJZIGEN

Indien je een e-mail of e-mails van Active Outdoorsports hebt ontvangen die je niet langer wenst te ontvangen, dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar info@activeoutdoorsports.nl of door te klikken op de link onderaan van iedere nieuwsbrief.

FAQ

RITTENKAART / ABONNEMENT

 

 • Hoe kan ik een abonnement afsluiten? Je kunt je aanmelden voor een abonnement door een e-mail te sturen naar info@activeoutdoorsports.nlof door gebruik te maken van het contactformulier.

 • Hoe lang is mijn rittenkaart geldig? Een 5-rittenkaart is 3 maanden geldig een 10-rittenkaart is 6 maanden geldig, een 20-rittenkaart is één jaar geldig.

 • Ik heb een abonnement afgesloten, kan ik direct sporten? Ja, je kunt direct meedoen met alle bootcamplessen.

 • Ik heb een blessure. Kan ik mijn abonnement of rittenkaart bevriezen? Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. Stuur in dit geval een berichtje naar info@activeoutdoorsports.nl.

 • Kan ik eerst een proefles volgen alvorens ik een rittenkaart koop? Ja, je kunt bij Active Outdoorsports eerst een gratis proefles volgen. Klik hier om je aan te melden.

 • Kun je met een abonnement onbeperkt trainen? Ja, met een abonnement kun je onbeperkt deelnemen aan alle bootcamplessen.

 

TRAININGEN

 

 • Hoe lang duurt een training? Alle Bootcamp trainingen duren 60 minuten.

 • Moet ik mij vooraf aanmelden voor een training? Nee, je hoeft je niet vooraf aan te melden. Je kunt deelnemen aan de lessen wanneer het jou uitkomt.

 • Hoeveel deelnemers trainen er in een bootcamples? Gemiddeld doen er tussen de 10 en 25 personen mee aan een bootcamples. Wanneer het er meer dan 25 zijn, zullen wij ter plekke de lessen splitsen in twee groepen. De warming-up en cooling-down zal wel gezamenlijk zijn.

 • Ik heb een slechte conditie, kan ik zomaar meedoen? Ja, alle niveaus zijn welkom. Alle oefeningen zijn in diverse gradaties uit te voeren, zodat iedereen kan meedoen. Zo is de training voor iedereen uitdagend, zelfs voor gevorderden.

 

WEER / ANNULEREN
 • Zijn er ook trainingen als het slecht weer is? Ja, de trainingen gaan altijd door. Wanneer het onverantwoord is een les door te laten gaan, i.v.m. bijvoorbeeld onweer of ijzel, zal dit tijdig bekent worden gemaakt. Er zal tevens altijd een trainer aanwezig zijn.

KLEDING / MEENEMEN

 

 • Waar laat ik mijn spullen? Je kunt je telefoon en sleutels kwijt bij onze trainers.

 

 • Wat moet ik meenemen voor een bootcamples? Goede loopschoenen met voldoende demping en wanneer je het prettig vindt, of wanneer het warm weer is, een flesje water.

 

OEFENINGEN

 

 • Wat voor oefeningen kun je verwachten bij een bootcamples? Bij een bootcamples maak je gebruik van je eigen lichaamsgewicht. Denk hierbij aan fitnessoefeningen als push-ups en squats, en cardio-oefeningen als sprinten en jumping jacks, en buikspieroefeningen in combinatie met loopvormen. Ook worden er regelmatig attributen gebruikt zoals kettlebells, dumbells e.d.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
bottom of page